Voorwaarden

Gardentime

De voorwaarden van Gardentime

Op deze pagina vindt u de voorwaarden van www.garden-time.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Garden time. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gardentime is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Gardentime.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Gardentime te mogen claimen of te veronderstellen.

Garden time streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Gardentime aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.garden-time.be op deze pagina.

Wens je contact op te nemen met Gardentimen, laat dan je gegevens achter op onze contactpagina.

Leveringsvoorwaarden

Onze levertermijn voor de speeltoestellen is tussen de 5 en 10 werkdagen! Onze producten worden door ons eigen vervoer tot bij u thuis geleverd. De losplek moet voldoende bereikbaar zijn. Twijfelt u contacteer ons. We leveren met vrachtwagens met kraan of met kooiaap (mobiele heftruck). Voor levering zal u door ons gecontacteerd worden. Onze poorten worden door onze eigen mensen thuis geleverd en/of op maat geplaatst

Als klant heeft u het recht het contract te herroepen als u een product gekocht heeft voor uw eigen persoonlijke gebruik. U moet ons hiervan op de hoogte brengen binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering.
U kan per e-mail of telefonisch een verzoek tot retourzending indienen. Als dit door ons goedgekeurd wordt, zullen wij u per e-mail de noodzakelijke instructies doorgeven. Voorwaarde om gebruik te maken van het herroepingsrecht is dat het product ongeopend en onbeschadigd is. De verzendkosten van de retourzending zijn steeds voor de koper.

Controleer het ontvangen product steeds op de juistheid en eventuele gebreken. Indien het niet het juiste product is of als dit gebreken vertoont, dan moet u ons binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering een verzoek tot retourzending indienen. Dit kan via e-mail of telefonisch. Indien u werkelijk een onjuist product ontvangen heeft of indien het product gebreken vertoont, worden ook de verzendkosten vergoed. Na een correcte ontvangst van de retourzending, zullen we het betaalde bedrag binnen enkele dagen op uw rekening terugstorten. We streven ernaar om steeds de beste service te bieden en daarom vragen we ook steeds de reden van de aanvraag.

Voorwaarden